Dette emnet er erstattet av IN1030 – Systemer, krav og konsekvenser.

Eksamensoppgaver

Sist endret 30. mai 2013 12:43 av Yngve Lindsjørn