Dette emnet er erstattet av IN1030 – Systemer, krav og konsekvenser.

Pensum/læringskrav

Ian Sommerville: Software Engineering, 9th ed, 2010. Pearson Education Limited. ISBN: 978-0-13-705346-9. Følgende kapitler er pensum: kap. 1-8 samt kap. 18.4, 19.1, 22 og 23. Delkapitler som er mindre viktige: 6.4.1, 6.4.2, 6.4.3, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 23.5.2, 23.5.3.

I tillegg er det som er forelest pensum - dvs. lysarkene fra forelesningene.

Publisert 3. okt. 2012 14:59 - Sist endret 3. mai 2013 13:46