Pensum/læringskrav

Pensumbøker:

William S. Davi and T.M. Rajkumar:: "Operating Systems: A Systematic View", 6. utgave, 2004. Addison-Wesley. ISBN: 0-321-26751-6.

  • Detaljert pensum oversikt: kap. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12 og 13

  • Kursorisk pensum oversikt (leses som bakgrunnsinformasjon for det over): kap. 4, 7 og 11. I tillegg kan kap. 16 - 18 leses som tillegg til boken under

ELLER

Andrew S. Tanenbaum: Modern Operating Systems, 2008. Pearson. ISBN: 0136006639. 3rd edition. http://www.pearsonhighered.com/product?ISBN=0136006639..

  • Detaljert pensum: Kap. 1, 2 (ikke detaljer for 2.3), 3, 4, 5 (til og med 5.4), 10, 11

OG

Øyvind Hallsteinsen, Bjørn Klefstad og Olav Skundberg:: "Innføring i Datakommunikasjon, 2. utgave", 2008. Gyldendal Norsk Forlag AS. ISBN: 9788205384149.

  • Detaljert pensum oversikt: kap. 1; kap.2 untatt avsnittene 2.2 og 2.3 som er kursorisk (se nedenfor); kap.3 untatt avsnitt 3.4; kap.4 untatt avsnittene 4.6.1, 4.6.2, 4.7.5, 4.7.6 og 4.7.7; kap.5; kap.6 untatt avsnitt 6.3.4, 6.3.5, 6.4 og 6.7.1; kap.7 avsnittene 7.1, 7.2.1, 7.2.5, 7.3.1 og 7.3.2; kap.9 untatt avsnittene 9.6 til og med 9.10.

  • Kursorisk pensum oversikt: (leses som bakgrunnsinformasjon for det over): Kap.2, avsnitt 2.2 og 2.3, samt hele kap.8.

Foiler fra forelesninger

Ukeoppgaver

NB! Kursorisk pensum er stoff som det er fint å kunne noe om, bakgrunnsmateriale, etc. - det vil si at det er fint å ha lest dette også, men det blir ingen direkte spørsmål fra dette på eksamen.

Anbefalt litteratur:

Brian W. Kernighan, Dennis M.Ritchie: The C Programming Language, 1988. Prentice Hall. ISBN: 0-13-110362-8.

Samuel P. Harbison and Guy L. Steele:: "C: A Reference Manual", 2002. Prentice Hall. ISBN: 0-13-089592-X.

Tomasz Muldner:: "C for java programmers", 2000. Addison Wesley. ISBN: 0-201-70279-7.

Lawrence Besaw: Berkeley UNIX System Calls and Interprocess Communication, http://www.ifi.uio.no/~inf1060/Litteratur/UNIXsockets.pdf.

Publisert 9. apr. 2010 09:47 - Sist endret 16. aug. 2010 13:03