Podcaster av plenumstimene

Spørsmål om plenumsforelesningene kan rettes til Aleksi (aleksiml@ifi.uio.no).

Forelesninger fra og med 10.10.2014 ble istedenfor screencastet, disse finnes her: /studier/emner/matnat/ifi/INF1060/h14/podcaster/screencasts.html