Flyttet oppsummeringsforelesning 25.11.2015.

Oppsummeringsforelesningen 25.11.2015 er utsatt en uke av flere grunner. Da har dere bedre tid etter hjemmeeksamen til å begynne å lese på teoretisk pensum og eventuelt tenke på spørsmål. Det er lov til å spørre om alt, men det er ikke alt vi svarer på ;-)

Ny dato er da 02.12.2015, samme tid og sted.

Publisert 13. nov. 2015 21:14