Eksamener og gamle eksamensoppgaver

I INF1060 er det 1 deleksamen (hjemmeeksamen) som teller omlag 40% og en avsluttende skriftlig eksamen som teller omlag 60%. Se også faq'en for mer informasjon!!

Hjemmeeksamen vil være en programmeringsoppgave i C som er relatert til de to hovedområdene i kurset - det vil si operativsystemer og datakommunikasjon. I denne oppgaven vil typisk noe av innholdet være basert på (man kan få en del hints fra) øvingsoppgaver mens noe må man regne med å finne ut ved å lete selv, f.eks. ved å lese manualer etc.

Den avsluttende eksamen vil typisk være mer teoretisk (NB! Det er ingen hjelpemidler tillatt til avsluttende eksamen fordi vi vil ha mulighetet til å stille grunnleggende spørsmål). Her vil man få spørsmål fra pensum-materiellet hvor dere kanskje må forklare hvordan forskjellige ting fungerer eller hva forskjellige protokoller gjør. Dere vil ikke på den avsluttende eksamen få i oppgave å lage/programmere store programmer som i hjemmeeksamenene, men kan for eksempel få spørsmål om forståelsen av hva et lite program gjør. For å se eksempler kan dere finne gamle eksamensoppgaver for avsluttende eksamen her (første gang i 2004, for relaterte oppgaver i INF103 kan dere se her):

NB!! Det er ingen løsningsforslag tilgjengelig ☹

Publisert 7. okt. 2015 16:00 - Sist endret 7. feb. 2020 15:57