INF1060: Frequently Asked Questions / Ofte Spurte Spørsmål:

Hvem er administrator i kurset?

Safiqul Islam, safiquli (at) ifi.uio.no , er administrator i kurset! Kontakt han angående spørsmål om obliger, hjemmeeksamener, sensur, godkjentlister, osv. - altså administrative ting. Bruke engelsk for å sende epost. 


Hva skal til for å få obligen godkjent?

Man skal helst ha fått alt til å virke som beskrevet i oppgaveteksten.

Hvis dette av en eller annen grunn ikke er mulig, vurderes hvert enkelt tilfelle av gruppelærer, men man skal i allefall ha gjort et hederlig forsøk på HELE oppgaven. Det holder for eksempel ikke å levere bare en del av oppgaven.

Vanligvis får man 2 forsøk på å få obligen godkjent, men dette forutsetter at man har gjort et godt forsøk på å løse oppgaven allerede ved første innlevering. Dette betyr at en tom eller svært mangelfull innlevering ikke godkjennes, og det gis IKKE et andre forsøk.


Kan jeg levere hjemmeksamen selv om jeg ikke har godkjent obligen?

NEI, en godkjent oblig er en forutsetning for å gå videre til eksamen.


Jeg har vært syk, får jeg utsettelse på innleveringen (oblig eller hjemmeeksamen)?

Hvis du har vært syk, ta kontakt med studieadministrasjonen og administrator i kurset (se over).

Hvis du har SYKEMELDING, ordner dette seg på et vis (hvordan er litt avhengig av hva slags innlevering det er), men du må ha sykemelding. Se har http://www.mn.uio.no/ifi/studier/admin/obliger/oblig-retningslinjer.html for mer informasjon om sykdom.


Jeg har godkjent den obligatoriske oppgaven fra et tidligere semester, gjelder den enda?

TJA, se: http://www.uio.no/studier/emner/matnat/ifi/INF1060/h15/obligatoriske-oppgaver/


Kan jeg gjøre obligen og hjemmeeksamen på en annen platform enn Linux (som for eksempel Windows, BSD eller Solaris)?

TJA, du kan det, men ettersom sensorene sitter på IFI sine Linux-maskiner er det din egen oppgave og passe på at programmet du lager kompilerer og kjører der også.


Hvor og når finner jeg kandidatnummeret mitt for levering av hjemmeeksamen?

Kandidatnummere blir generert av studieadministrasjonen (en KORT tid før første hjemmeeksamen), og du kan etter det finne de i StudentWeb.


Kan jeg bruke kode fra eksterne kilder i hjemmeeksamen?

NEI, det kan du ikke. All koden som leveres på en hjemmeeksamen skal være skrevet av dere selv. Lån/kjøp av kode sees på som et brudd på UiO sine eksamensregler, og vil bli slått meget hardt ned på!


Når kommer resultatene på eksamen / innleveringene?

Vi jobber så fort vi kan med å få resultatene ferdige, men IKKE forvent resultatene før fristen på tre uker etter innlevering.


Kan jeg fortsette i kurset hvis jeg har strøket på hjemmeeksamen?

NEI, både hjemmeeksamen OG avsluttende eksamen må være bestått i samme semester.


Jeg har tatt deleksamen (hjemmeeksamen) før, må jeg ta de på nytt?

JA, hjemmeeksamen MÅ være tatt samme semesteret som du tar skriftlig eksamen.


Det skjedde noe feil med innleveringen - kan jeg sende inn på nytt?

NEI,  dere er selv ansvarlig for å levere riktig fil innen tidsfristen. Dobbelt sjekk dette med en gang! Hvis det er noe feil, last opp en ny korrekt fil. Men pass på å gjøre slikt før fristen. (Hvis ikke sensor kan lese filen, får dere automatisk 0 poeng.)


Kan vi bruke hjelpemidler på den skriftelige avsluttende eksamen?

NEI, det er ingen hjelpemidler på skriftelig eksamen i INF1060.


Hvorfor gis det minus-poeng på flersvarsoppgaver på den skriftelige avsluttende eksamen?

Det er minuspoeng på gale svar på flersvar-oppgavene på eksamen. Hvor mye minus varierer avhengig av hvor mange poeng et riktig svar gir, men det vil være rundt halvparten. F.eks. flere oppgaver vil gi ett (1) poeng for riktig, og et halvt (0.5) poeng minus for gale svar.

Meningen med dette er at man ikke skal "gamble" hvis man ikke kan svaret (slik at man har en forholdsvis stor prosentvis mulighet for å få poeng ved bare å krysse av noe). I tillegg er det også slik at noen setter flere alternativer selv om det står spesifisert at det er ETT riktig svar.

 

 

 

Publisert 28. juli 2015 15:38 - Sist endret 7. feb. 2020 15:57