Obligatoriske innleveringer fra 2014

Det er endring i antall obligatoriske innleveringer fra 2014.

Hvis du fulgte kurset i 2014 og fikk godkjent den obligatoriske oppgaven og hjemmeeksamener da, kan du få fritak for følgende av årets oppgaver:
Godkjent oblig i 2014 gir fritak oblig 1 i 2015
Godkjent hjemmeeksamen1 i 2014 gir fritak oblig 2 i 2015


Likevel vil vi anbefale dere å gjennomføre alle de obligatoriske oppgavene. Dette er den beste måten å forberede seg til eksamen på.

Publisert 19. aug. 2015 09:47 - Sist endret 19. aug. 2015 10:10