Anbefalte oppgaver

Her finner du en liste over anbefalte oppgaver. Oppgavene er hentet fra oppgavesettene fra undervisningsplanen. For å bli god i dette faget er det veldig viktig å regne mange oppgaver, helst alle, men følgende oppgaver dekker det viktigste av pensum.

Anbefalte oppgaver til Oppgaver 1: 1.2, 1.7, 1.15, 1.16

Anbefalte oppgaver til Oppgaver 2: 2.3, 2.7, 2.10, 2.13, 2.15

Anbefalte oppgaver til Oppgaver 3: 3.1, 3.4, 3.9, 3.17, 3.19

Anbefalte oppgaver til Oppgaver 4: 4.1, 4.4, 4.6, 4.8

Anbefalte oppgaver til Oppgaver 5: 5.1, 5.4, 5.7, 5.10, 5.11a, 5.12a, 5.13a, 5.14a, 5.24

Anbefalte oppgaver til Oppgaver 6: 6.2, 6.4, 6.7, 6.9, 6.10, 6.12

Anbefalte oppgaver til Oppgaver 7: 7.4, 7.6, 7.7, 7.15, 7.18, 7.19

Anbefalte oppgaver til Oppgaver 8: 8.1, 8.3, 8.5, 8.13, 8.15, 8.18

Anbefalte oppgaver til Oppgaver 9: 9.1, 9.4, 9.7, 9.8ad, 9.10, 9.14, 9.15, 9.18, 9.22, 9.24, 9.25

Anbefalte oppgaver til Oppgaver 10: 10.1abeg, 10.2acfg, 10.3, 10.4, 10.5

Anbefalte oppgaver til Oppgaver 11: 11.1, 11.2, 11.3ac, 11.8df, 11.11

Anbefalte oppgaver til Oppgaver 12: 12.3, 12.4, 12.6, 12.9, 12.10, 12.17

Anbefalte oppgaver til Oppgaver 13: 13.1, 13.2, 13.3

Anbefalte oppgaver til Oppgaver 14: 14.1, 14.3, 14.6, 14.8

Anbefalte oppgaver til resten av forelesningene er markert i selve oppgaveteksten; en stjerne markerer at oppgaven har vært en innleveringsoppgave og en grønn hake markerer at oppgaven er anbefalt.

Av Roger Antonsen
Publisert 31. okt. 2010 22:01 - Sist endret 6. des. 2010 11:10