Om innlevering av oppgaver

For å levere inn oppgaver skal vi bruke Devilry, et nytt og fleksibelt innleveringssystem utviklet av studenter ved Institutt for informatikk. For å få gå opp til eksamen må minst 2/3 av oppgavene være godkjent. Dette vil gjøres ved hjelp av et poengsystem og regnes ut etterhvert.

For høsten 2010 er poenggrensen satt til 90 poeng. (Totalt oppnåelige poengsum blir 144 poeng, og 2/3 av dette er 96 poeng, men på grunn av justeringer som følge av at kurset går for første gang, blir den reelle grensen på 90 poeng, som er 5/8 av 144.)

Oppdatering: Fordi det er første gang kurset går og vi har gjort noen tilpassinger underveis, så får alle som er innenfor 10 poeng av poengkravet muligheten til å gå opp til eksamen. Det betyr at alle som har klart 80 poeng eller mer kan få gå opp til eksamen dette semesteret.

Hver uke innen søndag kveld kl. 23:59 må ukens innleveringsoppgaver være levert i Devilry. Filene som lastes opp må være enten PDF-filer eller rene tekstfiler (med andre ord ha ekstensjonen .pdf eller .txt). Det er mulig å laste opp sin besvarelse så mange ganger man ønsker, og det er alltid den siste innleveringen som gjelder. Hvis innleveringen skjer etter fristen vil den automatisk ikke bli godkjent. Hvis man har en særskilt grunn til å levere sent, som sykdom, kan man levere etter fristen; ta i så fall kontakt med gruppelæreren. Oppgaver som leveres etter fristen blir ikke rettet med mindre man får innvilget unntak, som kun gis i særskilte tilfeller. Alle må lese nøye gjennom følgende to dokumenter. Som en bekreftelse på at man har lest og gjort seg kjent med disse, skal det andre dokumentet leveres inn via Devilry den første uken.

 Lykke til!

Av Roger Antonsen
Publisert 30. aug. 2010 00:52 - Sist endret 25. nov. 2010 13:45