Undervisning - tid og sted

Forelesninger

Husk obligatorisk oppmøte på første forelesning.

 • Onsdag kl. 10:15 -12:00, Auditorium 1 Georg Sverdrups hus

  Undervisning: 25. august, 15. september og 29. september - 1. desember

 • Torsdag kl. 14:15 -16:00, Auditorium 1 Georg Sverdrups hus

  Undervisning: 26. august, 9. september - 14. oktober og 28. oktober - 2. desember

 • Onsdag 1. september kl. 10:15 -12:00, Auditorium 1 Sophus Bugges hus

 • Torsdag 21. oktober kl. 14:15 -16:00, Auditorium 1 (MU21) Kjemibygningen

Øvelser

Grupper med 100-kode er stengt inntil videre. Gruppene er fordelt slik at studenter på samme bachelorprogram går på samme gruppe.

Gruppe 1

 • Mandag kl. 12:15 -14:00, Seminarrom C315 Vilhelm Bjerknes hus ( i perioden 30. august til 29. november)

  Inf: prog og nettverk gr 1

Vilde Bøe

Gruppe 2

 • Mandag kl. 10:15 -12:00, Seminarrom C311 Vilhelm Bjerknes hus ( i perioden 30. august til 29. november)

  Inf: prog og nettverk gr 2

James David Trotter

Gruppe 3

 • Tirsdag kl. 10:15 -12:00, Seminarrom C311 Vilhelm Bjerknes hus ( i perioden 31. august til 30. november)

  Inf: prog og nettverk gr 3

Peter Brottveit Bock

Gruppe 4

 • Tirsdag kl. 14:15 -16:00, Seminarrom C311 Vilhelm Bjerknes hus ( i perioden 31. august til 30. november)

  Inf: prog og nettverk gr 4

Magnus Dæhlen

Gruppe 105

 • Mandag kl. 10:15 -12:00, Seminarrom C305 Vilhelm Bjerknes hus ( i perioden 30. august til 29. november)

  Inf: prog og nettverk gr 5

Gruppe 6

 • Mandag kl. 14:15 -16:00, Seminarrom C319 Vilhelm Bjerknes hus ( i perioden 30. august til 29. november)

  Inf: språk og kom gr 1

Andreas Nakkerud

Gruppe 7

 • Tirsdag kl. 10:15 -12:00, Seminarrom C305 Vilhelm Bjerknes hus ( i perioden 31. august til 30. november)

  Inf: språk og kom gr 2

Andreas Nakkerud

Gruppe 108

 • Mandag kl. 16:15 -18:00, Seminarrom C315 Vilhelm Bjerknes hus ( i perioden 30. august til 29. november)

Inge Sandstad Skrondal

Gruppe 109

 • Mandag kl. 14:15 -16:00, Rom 105 Vilhelm Bjerknes hus ( i perioden 30. august til 29. november)

Håkon Robbestad Gylterud

Gruppe 110

 • Tirsdag kl. 16:15 -18:00, Seminarrom C311 Vilhelm Bjerknes hus ( i perioden 31. august til 30. november)

Gruppe 111

 • Tirsdag kl. 08:15 -10:00, Seminarrom C315 Vilhelm Bjerknes hus ( i perioden 31. august til 30. november)

Publisert 7. juni 2010 13:00 - Sist endret 4. nov. 2010 07:22