Undervisningsplan

 

Dato Undervises av Sted Tema Kommentarer / ressurser
25.08.2010 Roger Antonsen  Aud. 1, GS  Velkommen og introduksjon   
26.08.2010 Roger Antonsen  Aud. 1, GS  Matematisk resonnering og mengdelære   
01.09.2010 Roger Antonsen  Aud. 1, SB  Litt om utsagnslogikk   
02.09.2010       Ingen forelesning; studiestrategikurs. 
08.09.2010       Ingen forelesning; auditoriet opptatt. 
09.09.2010 Roger Antonsen  Aud. 1, GS  Utsagnslogiske begreper   
15.09.2010 Roger Antonsen  Aud. 1, GS  Utsagnslogikk og bevismetoder   
16.09.2010 Roger Antonsen  Aud. 1, GS  Mer om bevismetoder og utsagnslogikk   
22.09.2010       Ingen forelesning; auditoriet opptatt. 
23.09.2010 Roger Antonsen  Aud. 1, GS  Relasjoner   
29.09.2010 Roger Antonsen  Aud. 1, GS  Funksjoner   
30.09.2010       Ingen forelesning; instituttseminar. 
06.10.2010 Roger Antonsen  Aud. 1, GS  Mengdelære   
07.10.2010 Roger Antonsen  Aud. 1, GS  Mengdelære   
13.10.2010 Roger Antonsen  Aud. 1, GS  Induktivt definerte mengder   
14.10.2010 Roger Antonsen  Aud. 1, GS  Induktivt definerte mengder   
20.10.2010 Roger Antonsen  Aud. 1, GS  Formelle språk og induksjonsbevis   
21.10.2010 Roger Antonsen  Aud. 1, Kjemibygningen  Førsteordens logikk: Syntaks   
27.10.2010 Roger Antonsen  Aud. 1, GS  Førsteordens logikk: Representasjon og semantikk   
28.10.2010       Ingen forelesning; dagen@ifi.  
03.11.2010 Roger Antonsen  Aud. 1, GS  Førsteordens logikk: Semantikk   
04.11.2010 Roger Antonsen  Aud. 1, GS  Førsteordens logikk: Mer avansert   
10.11.2010 Roger Antonsen  Aud. 1, GS  Logiske kalkyler: Tablåmetoden   
11.11.2010 Roger Antonsen  Aud. 1, GS  Logiske kalkyler: Tablåmetoden   
17.11.2010 Roger Antonsen  Aud. 1, GS  Kombinatorikk   
18.11.2010 Roger Antonsen  Aud. 1, GS  Grafteori   
24.11.2010 Roger Antonsen  Aud. 1, GS  Regulære uttrykk og automater   
25.11.2010 Roger Antonsen  Aud. 1, GS  Litt av hvert   
26.11.2010   Informatikkbygningen  Avslutningsfest   
01.12.2010       Ingen forelesning; INF1000-eksamen 
02.12.2010 Roger Antonsen  Aud. 1, GS  Repetisjon   
09.12.2010        
Publisert 25. aug. 2010 11:02 - Sist endret 1. apr. 2014 08:43