Dette emnet er erstattet av IN1150 – Logiske metoder.