Pensum/læringskrav

Pensum defineres av forelesningene og gruppetimene og består av forelesningsnotatene, oppgavesettene, oppgaveregningene og annet materiale som blir tilgjengelig på nettsidene i løpet av semesteret. Det er altså ingen lærebok, men for de som er interessert kan følgende anbefales som ekstralitteratur.

Kees Doets, Jan van Eijck: The Haskell Road to Logic, Maths and Programming, 2004. Denne boken er for deg som liker å lære et fag via programmering. Boken gir en introduksjon til logikk og matematikk ved hjelp av programmeringsspråket Haskell. Amazon.com.

John O'Donnell, Cordelia Hall, Rex Page: Discrete Mathematics Using a Computer, Denne boken bruker også programmeringsspråket Haskell for å lære bort logikk og diskret matematikk, men er litt annerledes i formen. Boken går utover det vi dekker i dette kurset, men anbefales for de som liker å lære via programmering. Amazon.com.

Carol Schumacher: Chapter Zero: Fundamental Notions of Abstract Mathematics, 2001. Dette er en god bok som introduserer matematisk tankegang og matematiske bevis på en forsiktig måte, men som er rettet mer mot matematikkstudenter enn informatikkstudenter. Amazon.com.

James L. Hein: Discrete Structures, Logic, and Computability, 2010. Denne boken har blitt brukt i tilsvarende kurs, som INF1800, tidligere. Boken er veldig fyldig og går langt utover det som dekkes i dette kurset, men den fungerer bra som oppslagsverk. Amazon.com. Fulltekst.

Peter Grossman: Discrete Mathematics for Computing, 2009. Denne boken har blitt brukt i tilsvarende kurs, som MAT1030, tidligere, og er en meget god bok som er kort og rettet mot informatikkstudenter. Boken inneholder både litt mer og litt mindre enn hva vi dekker i dette kurset, men kan anbefales. Amazon.com.

Jon Barwise, John Etchemendy: Language, Proof and Logic, 2002. Denne boken er en lærebok i logikk, og den er meget grundig. Fokuset i boken er på bevis, bevismetoder og forholdet mellom språk og logikk. Boken bruker egen programvare. Amazon.com.

Richard C. Jeffrey: Formal Logic: Its Scope and Limits, 2006. Dette er en kompakt, men veldig god og innsiktsfull, introduksjon til logikk, og anbefales. Merk at dette kun er introduksjonsbok til logikk, og ikke til matematiske metoder generelt, og går langt utover hva vi gjør av logikk i dette kurset. Amazon.com. Fulltekst.

Ronald L. Graham , Donald E. Knuth, Oren Patashnik: Concrete Mathematics: A Foundation for Computer Science, 1994. Denne boken inneholder trolig alt du trenger å vite om diskret matematikk, men den krever en viss matematisk modenhet og er ikke ment som en anbefalt bok til akkurat dette kurset. Men, hvis du trenger en utfordring, så er dette boken for deg. Amazon.com.

George Pólya: How to Solve It, 2004. Dette er en klassisk bok om hvordan man løser matematiske problemer. Den inneholder veldig mange tips og tommelfingerregler som er nyttige å bruke hvis man står fast. Amazon.com.

Rod Haggarty: Discrete mathematics for computing, 2002. Dette er også en kort og lettfattet introduksjon til diskret matematikk skrevet for informatikkstudenter, og kan anbefales. Boken dekker ikke altfor mye materiale, men går heller ikke så veldig i dybden. Amazon.com.

Kenneth H. Rosen: Discrete mathematics and its applications, 2007. Denne boken er meget god og omfattende, men går også langt utover det som dekkes i dette kurset. Anbefales som en ressurs. Amazon.com.

Richard Hammack: Book of Proof, 2009. ISBN: 978-0-9824062-0-5. Denne boken virker veldig bra for å være en åpen og gratis bok, den dekker bevismetoder veldig godt og den har mange løsningsforslag. Den er anbefalt av American Institute of Mathematics. Fulltekst.

Keith Devlin: Introduction to Mathematical Thinking, 2012. Keith Devlin. ISBN: 978-0615653631. Denne boken anbefales. Det er en bok som handler om å lære å tenke matematisk og som er spesielt tilpasset overgangen fra videregående skole til universitetet. Amazon.com.

Dette er bare noen av alle de bøkene som fins på dette området, og mange av dem fins fritt tilgjengelig på biblioteket, slik at man kan ta en titt selv.

Publisert 20. aug. 2013 10:13 - Sist endret 9. sep. 2013 16:09