Dette emnet er erstattet av IN1150 – Logiske metoder.

Prøveeksamen H2015

Prøveeksamen ligger nå ute. Vi anbefaler at du forsøker å løse eksamen uten diskusjon og hjelpemidler, men det er opp til deg! Lykke til!

Klokken 14:15 gjennomgår vi løsningsforslag i Simula. Dette er en del av avslutningsfesten, men denne delen av arrangementet er åpen for alle.

Publisert 27. nov. 2015 08:20 - Sist endret 5. mai 2019 13:02