Dette emnet er erstattet av IN1150 – Logiske metoder.

Pensum/læringskrav

Roger Antonsen: Logiske metoder: kunsten å tenke abstrakt og matematisk, Universitetsforlaget, 2014.

I slutten av boken finner du en liste over anbefalt ekstralitteratur.

Se http://www.nettressurser.no/logiskemetoder/Retteliste for en liste over kjente feil og mangler. Hvis du finner feil, ta kontakt på inf1080-ansvarlige eller logiskemetoder@universitetsforlaget.no.

Publisert 18. aug. 2015 23:15 - Sist endret 18. aug. 2015 23:15