Dette emnet er erstattet av IN1150 – Logiske metoder.

Tips for innføring av innleveringer

Vi godtar kun innleveringer som PDF-filer (.pdf) eller rene tekstfiler (.txt).

Her følger noen tips om hvordan du kan lage slike filer fra forskjellige programmer:

  1. Hvis du vil skrive innleveringene i en tekstbehandler som Microsoft Word, OpenOffice Writer eller Google Dokumenter i Google Disk, må du lagre det ferdige resultatet som PDF-fil, noe du som som regel har muligheten til i disse programmene. Ved å bruke en tekstbehandler kan du formatere teksten så innleveringen ser fin ut, og du kan nokså enkelt få inn ulike matematiske symboler i innleveringen ved å for eksempel bruke lignings-editoren i Word eller bare sette inn de ulike symbolene i teksten (se insert->special character eller lignende).
  2. Hvis du ønsker å levere som ren tekst, må du bruke en såkalt teksteditor (et dataprogram for å redigere ren tekst). Se dette notatet for hvordan du skal skrive de matematiske symbolene vi bruker i emnet med vanlige tastaturtegn (se under kolonnen "Ren tekst"). Rene tekstfiler er til forskjell fra for eksempel Word-filer fri for tekstformatering (slik som forskjellige skrifttyper, stor skrift, fet skrift osv.) fordi rene tekstfiler kun består av koder for selve tegnene i teksten, og ikke noe annet. Hvis du bruker Windows og ønsker en enklere tekst-editor enn Emacs, men litt mer sofistikert enn innebygde Notepad, anbefaler jeg å laste ned og installere Notepad++ herfra. Lagre helst det ferdige resultatet som en fil med etternavnet ".txt".
  3. Du kan også føre oppgavene for hånd om du ønsker det, og skanne disse og levere resultatet som PDF-fil. Vær oppmerksom på at noen skannerprogrammer lager veldig store PDF-filer. Sjekk innstillingene - eller bruk et verktøy for å forminske PDF-filer - for eksempel smallpdf.com. Sjekk at resultatet ser leselig ut før du leverer!
  4. Den mest sofistikerte måten å skrive innleveringene er ved å skrive LaTeX-markup i en teksteditor eller et spesialprogram som Kile og generere en fin PDF-fil fra dette. Se disse lenkene for hjelp med dette:
Av haakomol
Publisert 28. aug. 2015 01:57 - Sist endret 28. aug. 2015 01:57