Dette emnet er erstattet av IN1150 – Logiske metoder.

En kort oppdatering

Hei, alle INF1080-studenter! Her kommer en kort oppdatering.

INF1080-café

Alle er hjertelig velkommen til INF1080-café i studentkjelleren Escape i dag (og hver fredag) fra kl. 12.15 til 14.00.

Innleveringsoppgaver

Husk å levere innleveringsoppgave 3 i Devilry innen kl. 17.59 i dag. Nå ligger også alle innleveringsoppgavene for resten av semesteret ute.

Neste uke

På tirsdag (kjernetime og dialogtime) og onsdag (oppgavetime og perspektivtime) neste uke snakker vi om kapittel 7 (funksjoner) og 8 (litt mer mengdelære). Kom forberedt (gjør Open edX-opplegget og se på videoer av Andreas) til din gruppetime og fellestimene, og send gjerne inn oppgaver, spørsmål og kommentarer til fellestimene på forhånd. Bruk Slack eller inf1080-dialog@ifi.uio.no.

(Litt reklame: MathsJam

Jeg arrangerer MathsJam Oslo 20. september kl. 20 i RF-kjelleren i Vilhelm Bjerknes' hus. For mer informasjon, se http://www.mathsjam.com/?city=oslo. Hvis noen vil bidra med et interessant tema, send e-post til meg eller oslo@mathsjam.com.)

Publisert 16. sep. 2016 09:43