Dette emnet er erstattet av IN1150 – Logiske metoder.

Innleveringsoppgaver

Generelt om innleveringer

 • Alle innleveringsoppgavene er hentet fra læreboken.
 • Det blir tolv uker med innleveringer. For hver ukes innlevering kan man få inntil tolv poeng. Innleveringene vil grupperes i tre bolker med fire påfølgende innleveringer i hver bolk. For å få gå opp til eksamen må man få minst 28 poeng (av totalt 48 mulige) for hver av de tre bolkene.
 • Hver uke innen fredag kveld kl. 17.59 må ukens innleveringsoppgaver være levert via Devilry for at den skal bli rettet.
 • Besvarelsen skal bestå av én fil. Filen som lastes opp må være enten en PDF-fil eller en ren tekstfil (med andre ord ha filetternavnet .pdf eller .txt).
 • Bruk formatet brukernavn-innlevering.txt/pdf på filnavnet, hvor brukernavn er ditt brukernavn og innlevering er hvilken innlevering det er. Eksempel: olanorm-01.pdf
 • Det er mulig å laste opp sin besvarelse så mange ganger man ønsker, og det er alltid den siste innleveringen som gjelder.
 • Det forutsettes at alle som leverer har lest og godtatt reglement for obligatoriske oppgaver ved Institutt for informatikk.
 • Tekniske problemer med Devilry rapporteres til devilry-support at ifi.uio.no. Generelle spørsmål om kurset sendes til inf1080-ansvarlige@ifi.uio.no.

Innleveringsoppgaver

Bolk 1 (poengkrav: minst 28 poeng av 48 mulige)

 • Innlevering 1 (innleveringsfrist: fredag 2. september kl. 17.59):
  Oppgaver: 1.6, 1.7 og 2.3 (a)–(f)
 • Innlevering 2 (innleveringsfrist: fredag 9. september kl. 17.59):
  Oppgaver: 3.3 (m)–(o), 3.4 (p)–(r) og 4.8 (d)–(f)
 • Innlevering 3 (innleveringsfrist: fredag 16. september kl. 17.59):
  Oppgaver: 5.9 (a)–(c) og 6.3
 • Innlevering 4 (innleveringsfrist: fredag 23. september kl. 17.59):
  Oppgaver: 7.8 (a-f) og 8.12

Bolk 2 (poengkrav: minst 28 poeng av 48 mulige)

 • Innlevering 5 (innleveringsfrist: fredag 30. september kl. 17:59):
  Oppgaver: 9.2, 9.11 og 10.7
 • Innlevering 6 (innleveringsfrist: fredag 7. oktober kl. 17.59):
  Oppgaver: 11.2 og 12.3
 • Innlevering 7 (innleveringsfrist: fredag 14. oktober kl. 17.59):
  Oppgaver: 13.1 og 14.6
 • Innlevering 8 (innleveringsfrist: fredag 21. oktober kl. 17.59):
  Oppgaver: 15.10 (a-c) og 16.7

Bolk 3 (poengkrav: minst 28 poeng av 48 mulige)

 • Innlevering 9 (innleveringsfrist: fredag 28. oktober kl. 17:59):
  Oppgaver: 17.5 og 18.10
 • Innlevering 10 (innleveringsfrist: fredag 4. november kl. 17.59):
  Oppgaver: 19.5 og 20.10
 • Innlevering 11 (innleveringsfrist: fredag 11. november kl. 17.59):
  Oppgaver: 21.5 (a–c) og 22.10 (a-c).
 • Innlevering 12 (innleveringsfrist: fredag 18. november kl. 17.59):
  Oppgaver: 23.6 og 24.5 (e-f)
Publisert 25. aug. 2016 13:36 - Sist endret 7. feb. 2020 15:57