Merk at forelesningen onsdag 7. …

Merk at forelesningen onsdag 7. september er i Harald Scheldrups hus, aud. 4. Deretter er alle forelesningene i Sophus Lie.

Publisert 1. sep. 2011 09:56 - Sist endret 31. des. 2011 16:40