Sensuren for eksamen ble slik: …

Sensuren for eksamen ble slik: A: 92-100, B: 82-91, C: 58-81, D: 48-57, E: 38-47, F: 0-37. Disse grensene følger standardgrensene bortsett fra nedre grense for B som er strengere enn vanlig (justering for at enkelte oppgaver ga litt for høy uttelling for liten innsats).

Publisert 31. des. 2011 11:14 - Sist endret 31. des. 2011 16:40