Problemer med plotting?

Noen får problemer med "broken pipe" når de bruker SciTools i forbindelse med Gnuplot for å plotte. SciTools can like gjerne bruke Matplotlib. Hvilket underliggende plotteprogram du vil bruke, kan du sette i en .scitools.cfg fil som du har i ditt hjemmeområde. Det er en link på hjemmesiden til en beskrivelse av hvordan du får tak i .scitools.cfg og hvordan du kan velge mellom å bruke Gnuplot og Matplotlib. Du kan også gjøre valget på kommandolinjen hver gang du kjører programmet ditt (se .scitools.cfg for eksempel).

Publisert 17. okt. 2013 00:07