Semesterside for INF1100 - Høst 2016

Sensuren skal nå være tilgjengelig i studentweb. Poenggrenser og karakterfordeling er som følger:

 • 73 A: 90->
 • 102 B: 76->89
 • 87 C: 57->75
 • 41 D: 46->56
 • 27 E: 38-45
 • 27 F: ->37
5. jan. 2017 11:18

Løsningsforslag for årets avsluttende eksamen er lagt ut her. Inspera har ikke så god støtte for eksport av oppgaver, så løsningsforlaget er lagt inn i samme format som ble brukt på papireksamen tidligere. Si fra hvis dere finner feil i oppgaver eller løsninger. Det ble en del copy-paste og redigering for å få oppgavene over i riktig format, så det kan lett ha sneket seg inn noen feil. En pdf med oppgavesettet slik det så ut i Inspera ligger her.

19. des. 2016 00:16

Vi fikk ikke gjort opptak av gårsdagens forelesning, men koden som ble gjennomgått er lagt ut her:

https://github.uio.no/krihus/inf1100-bonus

Man må logge inn med vanlig UiO-brukernavn og passord for å få tilgang.

16. des. 2016 08:23

Bonusforelesningen i dag blir til vanlig tid og sted; Sophus Lies auditorium kl 14.15-16.

15. des. 2016 06:40

Beklageligvis var det mange flere bugs enn vanlig i dagens eksamensoppgaver. Innkopiert Python-kode måtte justeres en del for å se ok ut i Inspera, og dette introduserte mange feil som jeg ikke har klart å fange opp. Ingen av feilene vil få betydning for sensuren. Oppgaver som "Hva skrives ut?" gir stort sett mening selv om det er bugs i koden, og ved andre feil og uklarheter vil vi ta hensyn til ulike tolkninger. Følgende feil har blitt funnet:

 • I koden i oppgave 1.4 er det to bugs. For det første mangler parenteser slik at split faktisk kalles. I tillegg mangler en 's' i variabelnavnet 'months'. Det gis full score på oppgaven hvis man ikke har sett disse feilene, og svart som om de ikke er der, og også hvis man svarer at koden inneholder feil og vil gi en feilmelding. Det gis full score selv om man ikke har skrevet hva slags feilmelding som gis.
 • I oppgave 2.1 er det feil i matematikken. Det skulle stå f(x) på venstre side og ikke x. Det...
14. des. 2016 19:50

Det vil bli gitt en "bonusforelesning" torsdag 15. desember om hvordan man kan bruke Jupyter og SymPy til å generere rapporter automatisk. Dette vil være spesielt relevant for studenter som senere skal skrive mange rapporter som inneholder både matematikk og kode. Foreleser vil være Kristian Gregorius Hustad, som en del av dere kjenner som gruppelærer i INF1100 i høst.

14. des. 2016 12:41

Siden eksamen i år er digital kommer den til å se litt annerledes ut enn tidligere eksamensoppgaver, inkludert midtveiseksamen. Det er også gjort noen små justeringer i forhold til prøve-eksamen som ligger ute. For å minimere muligheten for forvirring på eksamensdagen kommer det litt info her:

 • Oppgavetyper og overordnet struktur på eksamenssettet er nøyaktig lik som tidligere. Dvs det blir noen oppgaver hvor man skal lese og forstå kode ("What is printed?") og noen oppgaver hvor man skal skrive små funksjoner og programmer.
 • Nummerering av oppgavene er noe endret, siden deloppgaver så litt rart ut i Inspera-systemet. Eksamen kommer til å bestå av totalt 14 oppgaver, fordelt på 3 "seksjoner". Nummereringen er 1.1,1.2,...2.1, 2.2, osv.
 • Man kan selv velge språk på eksamen (engelsk, bokmål, nynorsk), men Inspera-systemet tillater bare ett språk på oppgavenes overskrifter. Derfor er alle overskrifter på engelsk, men oppgaveteksten er på det...
11. des. 2016 14:49

Tilsvarende til det som ble arrangert før midtveis, vil det bli arrangert orakel til eksamen. Dette vil foregå i 3468 Datastue Fortress førstkommende mandag, 12. desmber i tidsrommet 12:00-18:00. 

Her kan du komme for å få hjelp til eksamensoppgaver, andre oppgaver og generelle spørsmål dere måtte ha i anledning eksamen i INF1100.

8. des. 2016 15:42

Vi har forlenget tiden som digital prøveeksamen ligger ute. Den er nå tilgjengelig til mandag 12/12 kl 18.00.

5. des. 2016 22:05

Podcast fra forelesning 29/11 er lagt ut. Tema for forelesningen var noen generelle eksamenstips, og så gjennomgang av deler av eksamen fra 2014. Det blir ny eksamensrepetisjon tirsdag 6/12. Tema da blir eksamen fra 2015, pluss eventuelle forslag til repetisjonstema. Send forslag til sundnes@ifi.uio.no .

30. nov. 2016 08:42

Faglærere