INF1100 – Grunnkurs i programmering for naturvitenskapelige anvendelser

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Grunnleggende programmering i programmeringsspråket Python. Programmeringstemaene utporsjoneres i en serie av matematiske eksempler. Matematikktemaene er synkronisert med MAT-INF1100 – Modellering og beregninger og MAT1100 – Kalkulus og satt inn i en naturvitenskapelig sammenheng slik at studentene ser hvordan problemer i fysikk, statistikk, biologi, medisin og økonomi kan løses ved hjelp av matematikk og programmering.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt INF1100

  • kan du skrive programmer som løser matematiske problemer du møter i MAT1100 og  MAT-INF1100.
  • har du grunnleggende ferdigheter i Python programmering med bruk av data strukturer, funksjoner, klasser, objekter, moduler og vektoriserte beregninger.
  • kan du lage programskisser og algoritmer ut fra en matematisk spesifikasjon av et naturvitenskapelig problem.
  • kan du lage løsninger på mindre, virkelige problemer på én maskin med brukerinteraksjon, grafikk (plot, animasjoner) og lagring/lesing av data til/fra disk.
  • kan du bruke en rekke Python moduler i samspill med egen kode til å integrere, derivere, finne nullpunkter, beregne grenseverdier og rekker, samt løse differens- og differensial-likninger fra fysikk, biologi og finans.
  • kan du konstruere tester for å finne og rette feil i egne programmer.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav:

  • Matematikk R1 eller Matematikk (S1+S2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. Les mer om spesielle opptakskrav.

Anbefalte forkunnskaper

MAT-INF1100 – Modellering og beregninger i samme eller tidligere semester

Matematikk fra videregående skole tilsvarende 3MX.

Undervisning

2 timer forelesning, 2 timer øving i plenum, samt 2 timer øving i grupper med hjelpelærer.

Det er obligatorisk oppmøte på første forelesning.

Det er obligatorisk oppmøte på gruppeøvelsene de først fire ukene.

Det kreves gjennomføring av obligatoriske oppgaver. Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver.

Eksamen

Dette emnet har digital eksamen. Skriftlig deleksamen (4 t) som teller 25 % av sluttkarakteren. Avsluttende skriftlig eksamen (4 t) som teller 75% av sluttkarakteren. Obligatoriske oppgaver må være bestått og obligatoriske oppmøter må være gjennomførte for å kunne gå opp til eksamen. 

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Ved praktisering av 3-gangersregelen skal emnet sees i sammenheng med IN1900 – Introduksjon i programmering for naturvitenskapelige anvendelser, INF1000 – Grunnkurs i objektorientert programmering (videreført), INF1001 – Grunnkurs i objektorientert programmering (nedlagt), IN1000 – Introduksjon til objektorientert programmering, IN-KJM1900 – Introduksjon i programmering for kjemikere og BIOS1100 – Innføring i beregningsmodeller for biovitenskap.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

 

 

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

INF1100 undervises siste gang høsten 2016.

Eksamen

Hver høst

Eksamen siste gang høst 2017 og høst 2018 for de som har alle obliger godkjent fra før.

Undervisningsspråk

Norsk