INF1300 - Obligatoriske oppgaver 2016

 

Krav om egeninnsats til innleverte oppgaver

Se denne siden

 

 

Generelt

I 2016 er det 7 innleveringsoppgaver hvorav 3 er obligatoriske.

 

 

De 4 innleveringsoppgavene (ikke-obligatoriske) er poenggivende og gir alle maks 2 poeng hver, unntatt nr. 4 som kan gi inntil 3 poeng.

For å kunne ta eksamen må man bestå de obligatoriske oppgavene og ha minst 5 poeng (av maks 9) fra innleveringsoppgavene.

I tillegg blir det gitt ukeoppgaver og en prøveeksamen. På den siste kan man få tilbakemelding på som en eksamen, dvs. en karakter. Denne oppgaven er ikke obligatorisk, men kan gi poeng for dem som ikke har oppnådd nok poeng på de 4 innleveringsoppgavene.

Noen obliger godkjent fra før

Studenter som har noen obliger (ikke alle) godkjent fra før, tar kontakt med sin gruppelærer om dette. Så vil det for hver enkelt bli bestemt hvor mange innleveringsoppgaver eller hvor mange poeng som må tas i år. Ingen får fritak fra de obligatoriske oppgavene.

Samtlige obliger godkjent fra før

Da trenger du ikke levere noen oppgaver i år. Dette gjelder hovedsaklig studenter som har vært oppe til eksamen i emnet tidligere. Studenter kan selv sjekke at dette er riktig registrert i StudWeb. Vet du ikke hvordan, ta kontakt med studieadministrasjonen.

Frister høsten 2016

Det kan bli endringer i tidspunktene

Prøveeksamen (poenggivende)

Prøveeksamen kan leveres og gi poeng for dem som har fått godkjent de obligatoriske oppgavene og som mangler 1-3 poeng. Fristen for å levere poenggivende prøveeksamen, eller annen oppgave etter avtale med gruppelærer, er fredag 11. november kl 23.59. Her gjelder ikke egenmeldingsregelen nedenfor.

Frist for dem som ikke trenger poeng på prøveeksamen, men kun tilbakemelding («sensur»), er fredag 18. november kl 23.59.

Utsettelse

Utsettelse gis bare når oppgaven er obligatorisk, eller når studenten få poeng på oppgaven for å oppnå minimum antall poeng på innleveringsoppgavene. Med andre ord kan man ikke få utsettelse på en oppgave som det ikke er absolutt nødvendig å levere for å kunne få ta eksamen.

På oppgavene gis det inntil tre kalenderdager utsettelse ved sykdom hvis du leverer egenmelding. Dette gjøres ved å sende en e-post til gruppelærer (på den gruppa du er tatt opp til). Alle andre søknader om utsettelse (også for sykdom ut over 3 kalenderdager) rettes til studieadministrasjonen. Faglærere kan ikke innvilge utsettelse. NB. Fristene i innleveringssystemet er «harde», dvs. levering etter fristen er teknisk umulig.

Hvordan levere

Vi bruker et innleveringssystem som heter Devilry. Klikk her[direkte til Devilry] for å gå direkte dit. Lever kun .pdf- eller rene tekstfiler (f.eks. .txt eller .sql).   .rtf, .doc, .docx er IKKE tekstfiler. (Typisk er en tekstfil noe ifistudenter lager i emacs/vim).

Håndskrevne sider skannes til pdf. Bildefiler konverteres. Spør gruppelærer om du ikke vet hvordan du gjør dette.

Nytt forsøk?

På obligatoriske oppgaver er det mulighet for nytt forsøk hvis man ikke får den godkjent. På innleveringsoppgaver er det ikke flere forsøk.

Tilbakemeldinger

Med innleveringer hver uke, og inntil 40-50 oppgaver pr. retter (ja, noen ganger mer), vil tilbakemeldinger utover poengsettingen være korte. Ønsker du mer tilbakemelding på oppgaven din, kan du ta kontakt med den som har rettet når hun/han har gruppetime. Du kan heller ikke forvente grundige tilbakemeldinger pr. e-post, det har vi dessverre for få rettere til. Det anbefales at man diskuterer løsningen sin med andre som løst den samme oppgaven. Det er kostnadsfritt, lærerikt og ofte veldig hyggelig. Vi vil forsøke å få til en ordning der studenter og retter kan rette sammen, såkalt «live-retting».

Poengsetting

Mener du du har fått for få poeng på en innlevering, ta umiddelbart (senest en uke atter at tilbakemeldingen kom) kontakt med den som har rettet på gruppetimen og be om en forklaring. Blir dere ikke enige, kan du kontakte faglærer som vil la hovedgruppelærer se på saken.