Kort om emnet

Emnet gir grunnleggende innsikt i hvordan elektroniske systemer fungerer og er relevant for alle som ønsker innføring i elektronikk. Det legges vekt på å kunne forstå og konstruere elektroniske kretser med både passive og aktive komponenter. Gjennom praktiske laboratorieøvelser og analysemetoder gis innsikt i virkemåten til systemene og hvordan slike kretser kan brukes i praktiske anvendelser. Ved eksempler vises blant annet bruk av analoge signaler til måling og styring av naturlige prosesser (f. eks. lyssensorer eller temperaturmålere). Konstruksjonsprinsippene er også relevante for å forstå, analysere og konstruere digitale systemer.

Hva lærer du?

Emnet gir innføring i konstruksjon av elektroniske kretser og analysemetoder. Konstruksjonsprinsipper som baserer seg på Ohms lov og Kirchoffs lover vil bli utdypet med teknikker og analysemetoder for elektriske signaler både i tids- og frekvensdomenet. Metodene vil bli demonstrert gjennom både regneøvelser og laboratorieøvelser. Opplæring i bruk av enkle måleinstrumenter inngår i emnet.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Maks 20 studenter grunnet begrenset laboratorieplass for praktiske øvinger og obligatoriske oppgaver.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav:

  • Matematikk R1 eller Matematikk (S1+S2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. Les mer om spesielle opptakskrav.

Anbefalte forkunnskaper

Overlappende emner

Undervisning

Forelesninger 2 timer per uke, regneøvelser 2 timer per uke. Det kreves gjennomføring av 4-6 laboratorieøvelser. Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver.

Eksamen

4 timers skriftlig eksamen. Obligatoriske laboratorieøvelser må være bestått for å kunne gå opp til eksamen. 

Hjelpemidler

Alle trykte og skrevne hjelpemidler tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Ved praktisering av 3-gangersregelen skal emnet sees i sammenheng med INF1410 – Introduksjon til kretsanalyse (nedlagt).

Annet

Det er obligatorisk oppmøte på første forelesning.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Emnet ble undervist siste gang våren 2017.

Eksamen

Hver vår

Eksamen siste gang vår 2018 og vår 2019 for de som har obligatoriske øvelser godkjent. Det vil bli skriftlig digital eksamen.

Undervisningsspråk

Norsk