Gledelig kontrabeskjed! Alle som sto …

Gledelig kontrabeskjed!

Alle som sto på venteliste har nå fått plass på INF1500. Dere kan se i studentweb hvilken gruppe dere er tildelt.

VIKTIG: Det er obligatorisk oppmøte på forelesningen mandag 30. august for de som er tatt inn fra venteliste.

Det vil ikke bli etteranmelding.

Publisert 24. aug. 2010 14:04 - Sist endret 22. nov. 2010 16:08