Innlevering av obligatoriske oppgaver

Du skal levere en individuell besvarelse.

For å levere obligatoriske oppgaver sender du en e-post til inf1500-<gruppenummer>@ifi.uio.no, hvor <gruppenummer> er nummeret på gruppen du står oppført på i Studentweb.

Tittelen på e-posten skal være INF1500-oblig<nr>-<brukernavn> slik at oppgaven kan registreres automatisk.

Besvarelsen skal ikke limes inn som tekst i e-posten, men legges ved e-posten som et PDF-dokument. Andre vedlegg (skisser, fotografier, illustrasjoner, figurer etc.) skal også leveres elektronisk og skal også være PDF-dokument. Husk å inkludere brukernavn i filnavnet på alle vedlegg.

E-posten bør sendes fra din registrerte UiO-konto for å unngå at den blir stanset av et spamfilter. Leveringsfristene er absolutte, og gruppelærer har intet mandat til å gi utsettelse (annet enn ved sykdom ved egenmelding). Eventuelle utsettelser må tas opp med studieadministrasjonen. Dersom du får en utsettelse, husk å informere gruppelærer om dette.

Dersom du deltar på en annen gruppeundervisning enn den gruppen du er registrert på i Studentweb, så skal du allikevel levere oppgavene til din opprinnelige gruppelærer.

Frister for de ulike obligatoriske oppgavene finnes under detaljert undervisningsplan på emnets nettsider. De obligatoriske oppgavene vil bli rettet av gruppelærer og vurdert som enten bestått eller ikke bestått. Alle obligatoriske oppgaver må være bestått for å kunne gå opp til eksamen.

Instituttets krav om autentisitet og regler for obligatoriske oppgaver
 

 

Publisert 17. sep. 2010 10:52 - Sist endret 17. sep. 2010 13:26