Obligatorisk oppgave 1 - intervju

Mål:  Formålet med denne oppgaven er å få trening i å undersøke bruk, ved å planlegge, gjennomføre og rapportere fra et intervju.

Leveringsfrist: se detaljert undervisningsplan

I denne oppgaven så skal du først planlegge et intervju, deretter gjennomføre intervjuet og til slutt reflektere omkring intervjuet.

For å gjennomføre denne obligatoriske oppgaven ber vi deg om å gå igjennom følgende deloppgaver:
1. Planlegg et intervju.  Det kan være en venn, en i familien, studiekamerat, eller rett og slett en person du har lyst til å intervjue.
2. Gjør et pilot intervju.
3. Gjør eventuelle endringer på intervjuplanen.
4. Gjennomfør et intervju.  
5. Rapporter fra intervjuet.

Innlevering/leveranse.
1. Beskrive hvilke mål du har for intervjuet.
2. Intervjuguide, selve spørsmålene.
3. Plan for hvordan selve intervjuet skal foregå; hvor, når, varighet, introduksjon, oppvarming, hoveddel, avslutning.
4. Legg ved transkribering av intervjuet, sikra 10 minutter.
5. Fortell om noe du ble overrasket over, eller et mønster som avdekket seg fra intervjuet.

Hvordan levere inn den obligatoriske oppgaven.

1. Lever et dokument i PDF format.

2. Send dokumentet til din gruppelærer.  Informasjon om adresse kommer en uke før innleveringsfrist.Lykke til
 

Publisert 6. sep. 2010 09:43