Obligatorisk oppgave 2 - prototyping

Mål:  Formålet med denne oppgaven er å gi trening i prototyping.

Leveringsfrist: Se detaljert undervisningsplan

Oppgave:

1. Lag et scenario innen det temet du har valgt.
2. Lag to prototyper.
3. Formuler noen krav til de prototypene du lager.
4. Beskriv hvilke behov prototypen adresserer.Leveranse:

a) Scenario.
b) Forklar formålet med prototypen.
c) Bilde av de to prototypene.
d) Beskrivelse av de to prototypene, funksjoner og interaksjon.
e) Beskrivelse av hvilke metoder du har valgt for å lage prototypen.

I den siste obligatoriske oppgaven skal prototypene evalueres.

Lykke til

Publisert 13. sep. 2010 10:34 - Sist endret 29. sep. 2010 13:34