Obligatorisk oppgave 3 - evaluering

Mål:  Formålet med denne oppgaven er å få erfaring i evaluering.
 

Leveringsfrist: se detaljert undervisningsplan

Oppgave:
1. Gjør en evaluering av prototypene du lagde i obligatorisk oppgave 2.
2. Benytt DECIDE rammeverket.

Leveranse:
a) Beskriv alle punktene i DECIDE rammeverket

Lykke til

Publisert 13. sep. 2010 11:29 - Sist endret 13. sep. 2010 11:31