Valg av tema for de obligatoriske oppgavene

Du kan velge mellom tre ulike tema for de obligatoriske oppgavene.

Nedenfor følger en beskrivelse av de temaene du kan velge mellom:

Tema: Deling av musikkopplevelser

Å lytte til musikk kan vekke følelser, minner og stemninger.  Vi kan lytte til musikk og skape musikk alene, eller sammen med andre.  Idag foregår mye lytting og skaping av musikk gjennom ulike digitale innretninger. 

Noter, CD, Wimp, Spotify, I-tunes, sang i dusjen, mp3, vuggesang, Eva (45 år) som synger i kor, høre på en låt på trikken, Filharmonien, Øya festivalen, spille sammen i en garasje,....  Stikkordene her peker på at musikk kan skapes og deles på mange ulike måter, i mange ulike situasjoner, av mange ulike mennesker.

For dette temaet, så handler om at du skal jobbe med:  deling av musikkopplevelser.

Tema: Forflytning.

Å forflytte seg kan sies å være et grunnleggende behov vi har, alle sammen.  Vi forflytter oss hver dag.

Sykkel, fottur i Jotunheimen, flytur til London, buss til skolen, trafikanten.no, pendle til jobben, sykle med avisen, Anthony (2 år) som sitter i pulk, kjøretur med automobilen, spasere til kjæresten, tog til butikken....  Stikkordene her peker på at forflytning foregår på mange ulike måter, ved hjelp av mange ulike teknologier, av mange ulike mennesker.

Av og til så trenger vi å kommunisere med noen andre for å kunne planlegge og gjennomføre en reise.  For eksempel om du skal sykle sammen med en kamerat til stranden, så vil det være nødvendig å snakke sammen og utveksle informasjon om hvor og når dere skal møtes.  Eller om du skal ta bussen til et sted du ikke har vært før, så kan du prate med noen som har vært der før, se på et kart, eller søke opp informasjon via en mobilterminal eller en annen datamaskin.

For dette temaet, så handler det om at du skal jobbe med:  Forflytning fra A til B i på ukjente steder.

Tema: Logge inn og ut

For å kunne bruke ulike tjenster, datamaskiner, nettverk eller applikasjoner trenger vi ofte å logge inn og ut.  De fleste av oss gjør det flere ganger hver dag.

Wi-fi nettet hos bestemor, Altinn. e-post systemet, Finn 57 år som skal selge sykkel på Finn.no, Twitter, Nettbanken, mobiltelefonen, Facebook, Android, Biblioteket, Skolekorpset..... Stikkordene her peker på at det å logge seg inn og ut av systemer er noe som mange gjør på ulike måter, i ulike situasjoner og aktiviteter, på forskjellige terminaler.

For dette temaet, så handler det om at du skal jobbe med:  Logge inn og logge ut

Oblig 1, oblig 2, oblig 3

Når du har valgt tema, så skal det følges igjennom de tre obligatoriske oppgavene.  Om du har valgt tema musikk, så skal oblig 1, oblig 2 og oblig 3 alle handle om musikk.  Har du valgt tema forflytning, så skal oblig 1, oblig 2 og oblig 3 alle handle om forflytning.  Om du har valgt tema Logge inn og logge ut, så skal oblig 1, oblig 2 og oblig 3 alle dreie seg om det å logge inn og ut.

Den første obligatoriske oppgaven vil handle om datainnsamling; her skal du planlegge og gjennomføre et intervju for å lære mer om bruk.

Den andre obligatoriske oppgaven vil handle om prototyping; her skal du lage to prototyper.

Den tredje obligatoriske oppgaven handler om evaluering; i denne oppgaven skal du evaluere prototypene.

Arbeidsform og innleveringer

Hver av de obligatoriske oppgavene skal leveres inn individuelt.  Det oppfordres til å jobbe sammen i grupper - for å samtale, samarbeide, samspille, utforske sammen, lære sammen etc;)

Godt valg;)

 

Publisert 6. sep. 2010 09:43