Pensum/læringskrav

Deler av boka: Yvonne Rogers, Helen Sharp and Jeniffer Preece: Interaction Design: beyond human-computer interaction, 2. utgave. Wiley . ISBN: 0-470-01866-6. Hjemmesiden til boka.

Lysark fra forelesningene

Publisert 11. aug. 2010 14:15 - Sist endret 29. okt. 2010 12:25