Pensum/læringskrav

Deler av boka: Yvonne Rogers, Helen Sharp and Jeniffer Preece: Interaction Design: beyond human-computer interaction, 2 eller 3 utgave. Wiley . ISBN: 0-470-01866-6. Hjemmesiden til boka.

Lysark fra forelesningene

Publisert 5. apr. 2011 09:58 - Sist endret 12. aug. 2011 15:18