Pensum/læringskrav

Deler av boka: Yvonne Rogers, Helen Sharp and Jeniffer Preece: Interaction Design: beyond human-computer interaction, 2 eller 3 utgave. Wiley . ISBN: 0-470-01866-6. Hjemmesiden til boka.

Lysark fra forelesningene

Publisert 21. mars 2012 08:48 - Sist endret 16. aug. 2012 17:51