Valg av tema for de obligatoriske oppgavene

 

Du kan velge mellom fire ulike tema for de obligatoriske oppgavene.

Nedenfor følger en beskrivelse av de temaene du kan velge mellom:

 

Tema 1: Deling av musikkopplevelser

Å lytte til musikk kan vekke følelser, minner og stemninger.  Vi kan lytte til musikk og skape musikk alene, eller sammen med andre. I dag foregår mye lytting og skaping av musikk gjennom ulike digitale innretninger. 

Noter, CD, Wimp, Spotify, iTunes, sang i dusjen, MP3, vuggesang, Eva (45 år) som synger i kor, høre på en låt på trikken, Filharmonien, Øyafestivalen, spille sammen i en garasje etc.

 Stikkordene her peker på at musikk kan skapes og deles på mange ulike måter, i mange ulike situasjoner, av mange ulike mennesker.

For dette temaet skal du jobbe med: deling av musikkopplevelser.

 

Tema 2: Forflytning

Å forflytte seg kan sies å være et grunnleggende behov vi har, alle sammen. Vi forflytter oss hver dag.

Sykkel, fottur i Jotunheimen, flytur til London, buss til skolen, ruter.no, pendle til jobben, sykle med avisen, Anthony (2 år) som sitter i pulk, kjøretur med automobilen, spasere til kjæresten, tog til butikken etc.

Stikkordene her peker på at forflytning foregår på mange ulike måter, ved hjelp av mange ulike teknologier, av mange ulike mennesker.

Av og til så trenger vi å kommunisere med noen andre for å kunne planlegge og gjennomføre en reise.  For eksempel om du skal sykle sammen med en kamerat til stranden, så vil det være nødvendig å snakke sammen og utveksle informasjon om hvor og når dere skal møtes.  Eller om du skal ta bussen til et sted du ikke har vært før, så kan du prate med noen som har vært der før, se på et kart, eller søke opp informasjon via ruter.no fra en mobilterminal eller en annen datamaskin.

For dette temaet skal du jobbe med: forflytning fra A til B i på ukjente steder.

 

Tema 3: Logge inn og ut

For å kunne bruke ulike tjenester, datamaskiner, nettverk eller applikasjoner trenger vi ofte å logge inn og ut.  De fleste av oss gjør det flere ganger hver dag.

Wi-Fi-nettet hos bestemor, Altinn. e-postsystemet, Finn 57 år som skal selge sykkel på finn.no, twitter, nettbanken, mobiltelefonen, Facebook, Android, biblioteket, skolekorpset etc.

Stikkordene her peker på at det å logge seg inn og ut av systemer er noe som mange gjør på ulike måter, i ulike situasjoner og aktiviteter, på forskjellige terminaler.

For dette temaet skal du jobbe med: logge inn og logge ut.

 

Tema 4: Bibliotek

Biblioteket er et gammelt og nytt sted. Og det er i stadig endring, mye som følge av utviklingen av datamaskiner og nettverk.

På biblioteker omkring i verden foregår det mange aktiviteter; studere, pugge, lese aviser, søke frem informasjon, kollokvere, skrive e-post, bli inspirert, lese bøker for blinde, lytte til foredrag, bli kjent med nye mennesker og kanskje bli sett.  Og når du bestiller tilgang på bøker hjemmefra, er du da innom biblioteket?

For dette temaet skal du jobbe med: aktiviterer på Realfagsbibloteket her på UiO.

 

Oblig 1, oblig 2 og oblig 3

Når du har valgt tema, så skal det følges igjennom de tre obligatoriske oppgavene.  Om du har valgt temaet musikkopplevelser, så skal oblig 1, oblig 2 og oblig 3 alle handle om musikkopplevelser. 

Den første obligatoriske oppgaven vil handle om datainnsamling; her skal du planlegge og gjennomføre et intervju for å lære mer om bruk.

Den andre obligatoriske oppgaven vil handle om prototyping; her skal du lage to prototyper basert på datainnsamlingen.

Den tredje obligatoriske oppgaven handler om evaluering; i denne oppgaven skal du evaluere prototypene.

Obligtekstene vil bli publisert på emnets hjemmeside omtrent tre uker før innleveringsfristen.

 

Arbeidsform og innleveringer

Hver av de obligatoriske oppgavene skal leveres inn individuelt. Oppgavene leveres i Devilry. Fristene står oppført under detaljert undervisningsplan. Det oppfordres til å jobbe sammen i grupper - for å samtale, samarbeide, samspille, utforske sammen, lære sammen etc.

Godt valg!

 

 

 

Publisert 28. aug. 2012 11:19 - Sist endret 28. aug. 2012 12:11