Dette emnet er erstattet av IN1060 – Bruksorientert design.

Semesterside for INF1510 - Vår 2011