Dette emnet er erstattet av IN1060 – Bruksorientert design.