Dette emnet er erstattet av IN1060 – Bruksorientert design.

Prosjekter 2016

Bilde av prosjekgruppen

Martin, Fredrik & Brage skal løse problemer for den hverdagslige hundeeier. Vi vil samle inn data om hverdagslige aktiviteter rundt hundepass som hundeeiere gjennomgår og finne teknologi som kan løse utfordringer vi kommer over. (Bildegalleri fra hele perioden)

Å handle mat og dagligvarer kan være tungt for eldre mennesker - både å komme seg til og fra butikken, og å få fraktet varene hjem. Samtidig kommer stadig flere aktører på markedet for bestilling og hjemkjøring av varer. Disse tjenestene har ikke alle eldre anledning til å benytte, og det vil vi gjøre noe med.

Bilde av prosjektgruppen

Vårt prosjekt handler om å lage en prototype for ferske sjåfører som har hatt lappen i opptil 2 år. Målet med prototypen er å lage noe som hjelper sjåfører med de dårlige uvanene de tillegger seg under kjøring og lar dem heller fokusere på situasjonen på veien.

Bilde av prosjekgruppen

Vi ønsker å utforske hvordan digital teknologi med håndgripelig interaksjon kan brukes i læringsaktiviteter til barn i alder 4-5 år.

Bilde av prosjektgruppen

Mangelfull kommunikasjon mellom lærer og elever kan være et problem i klasserommet. Lærerne ønsker ærlige tilbakemeldinger fra elevene, men har ikke alltid tid eller mulighet til å spørre hver enkelt elev.  Elevene på sin side ønsker undervisning som er mer tilpasset deres behov og evner. Et problem er at ikke alle elever føler de får uttrykt sine meninger, og dette gjør at læreren risikerer å få et skjevt beslutningsgrunnlag å basere videre undervisning på.  

Bilde av prosjektgruppen

Hvordan kan et Arduino-basert elektronisk system øke effekt og tilfredshet hos brukere som trener aktivt styrke og/eller kondisjon? 

Divergent fokuserer på samarbeid og inkludering blant barn i førsteklasse gjennom lek. Etter intervjuer, observasjon, testing og analyse har vi kommet frem til et godt design forslag som gjør nettopp dette. UFOen vi har laget er et interaktivt spill som krever samarbeid, fysisk aktivitet  og inkludering for å fungere. Er ikke alle barna med, kan man heller ikke leke UFO.

  • Målet er å lage noe som hjelper inkluderingen i skolen.
  • Gir barna noe håndfast å gjøre for å fremme dette.
  • Gjøre det morsomt å være flere sammen for å løse oppgaver.
Bilde av prosjekgruppen

easyTalk is a device that assists elderly with accessing Skype through tangible interaction.

Bilde av prosjekgruppen

Hvordan kan vi hjelpe med å oppfordre barn til god oppførsel og dermed forbedre miljø og trivsel i hjemmet ved bruk av innbakt Arduino-løsning? Prosjektet tar for seg en bruksorientert designprosess.

Bilde av prosjekgruppen

Fem gla'e studenter som jobber med å skape et hjelpemiddel for språk tilegning hos barn.

Bilde av prosjekgruppen

Tidligere Half & Halv.

Vår gruppe ønsker å forbedre hverdagen til eldre, ved å kartlegge eldres utfordringer i hverdagen, og se på enkle teknologiske løsninger som kan være til hjelp.

Bilde av prosjekgruppen

Temaet for prosjektet er eldre, motivasjon og trening. 

Problemstilling:Hvordan kan vi motivere eldre brukere til å utføre  hjemmetreningsprogramet som de får av sin fysioterapeut, slik at de kan oppnå bedre styrke og funksjonalitet i hverdagen?  

Vi i OrgaNice ønsker å hjelpe småbarnsfamilier med å motivere barn til å hjelpe til mer i hjemmet. Som småbarnsforelder er hverdagen hektisk, og tiden de har å tilbringe med barna regnes som verdifull. Vi ønsker derfor å kunne hjelpe dem med både å få mer tid til i hverdagen og kvalitetstid med barnet ved hjelp av vår løsning.

Bilde av prosjekgruppen

Vi er The Five Years Old Club. En grupppe dedikert til å løse problemene til små personer. Vi har jobbet sammen med NRK barnehagen på Marienlyst, der vi har jobbet med en løsning for førskolen. Femårsklubben består av barn som skal begynne på skolen til høsten, og går her for å bli klare til skolen. Vi har jobbet med en løsning som skal hjelpe barna med å få en bedre tidsforståelse

 

Du vet hvem vi er.

Unge Voksne introduserer The Email Buddy, en høyoppløselig prototype som skal hjelpe brukeren med å skape bedre balanse mellom jobb og fritid.

Vi er en gruppe på fem personer som fokuserer på miljø og effektivitet, og har laget en prototype til en panteboks for travle personer i offentlige omgivelser.

Bilde av prosjektgruppen

Velferdsforeningens mål er å senke terskelen for at eldre kan ta i bruk ny teknologi, spesielt tilknyttet bruk av radio og podkast.

Vi har gjennom en bruksorientert designprosess utformet "Podio" - en radio med innebygd podkastfunksjon med håndgripelig interaksjon som vi håper at kan bidra til at eldre skal få muligheten til å føle at de også behersker bruk av ny teknologi.

Bilde av prosjekgruppen

Vi ønsker å arbeide med synshemmede som bor for seg selv. Dette er en gruppe med mange utfordringer, og vi ønsker å hjelpe dem med å kunne gjenkjenne varer uten hjelp fra seende.