Dette emnet er erstattet av IN1060 – Bruksorientert design.

Semesterside for INF1510 - Vår 2017

heretter må dere kontakte gruppelærer og be om møte og veiledning, men da har dere mulighet for å avtale møte med gruppelærer på andre tidspunkter. 

Husk å planlegge for at det kan ta litt tid å få til et møte med gruppelærer og NB beregne tid for lesing og tilbakemelding hvis dere ber gruppelærer lese utkast til rapport. 

Mandagene heretter: Tone møter opp kl 12.15 i Store aud for de som vil ha en prat. Harald og Henrik møter opp kl 14.15 i seminarrom C for de som vil ha teknisk veiledning.

Lykke til med innspurten!

--Tone

12. mai 2017 10:57

Vi starter med visning av alle inf1510-videoene kl 16.00 og spiser pizza ca kl 17.

Kl 18. åpnes Escape for alle til sommerfest for Design-studentene, organisert av DEFI.

Håper å se mange av dere der! --Tone

8. mai 2017 10:25

1) vi har gjort en liten endring i en formulering i oppgaveteksten for prosjektrapporten for at den skal bli helt entydig.

2) vi har endret tidspunkt for levering av individuell rapport til 15.30 den 2/6 for bedre timing i forhold til visning av videoer kl 16.00 

3) vi har lagt ut evalueringskriterier = sensorveiledningen i kurset så dere kan se hvordan det dere gjør blir vurdert.

--Tone

8. mai 2017 10:22

Det var mange gode løsninger på Arduino-oblig 2. Vi har valgt ut, og premiert noen som har gjort en ekstra god innsats.

Vinnerbidragene kan sees her!

- Magnus

28. mars 2017 13:47

Obligatorisk gruppepresentasjon 2 skal holdes på gruppetimene uke 14 og 16. Full oppgavetekst ligger nå ute under Innleveringer og presentasjoner.

Se liste over gruppefordeling for hvilken gruppetime gruppen deres skal presentere på. Gruppelærer for de ulike gruppetimene vil i god tid sende ut en epost med oversikt over hvilke grupper som skal presentere uke 14 og 16.

Lykke til!

- Magnus

23. mars 2017 16:11

Oppgavetekst for obligatorisk midtveisevaluering av prosjektgruppe ligger nå ute på siden Innleveringer og presentasjoner. Øvelsen er ment å være et hjelpemiddel for å diskutere problemer og elementer som kan forbedres innad i prosjektgruppen. Se oppgavetekst for full beskrivelse, og hva som skal leveres. 

Frist: 31.03 kl 23:59 i Devilry.

- Magnus

 

 

16. mars 2017 17:31