Dette emnet er erstattet av IN1060 – Bruksorientert design.

Prosjekter 2017

Bilde av prosjekgruppen

Klasserommet er et variert og utfordrende miljø for både elever og lærere. Med den nye fraværsgrensen er det blitt ekstra viktig for både elever og lærere at fraværsføringen blir gjort på en god og sikker måte. Derfor ønsker vi i @end å finne en god løsning på problematikken som oppstår når det skal registreres fravær på daglig basis i ulike klasseromssituasjoner.

Bilde av prosjekgruppen

Vi i 007 ønsker å finne ulike måter for å hjelpe til med å forbedre skolehverdagen til barn på barneskolen.

Vi i Capsa ønsker å hjelpe ungdomsskolelærere med å redusere uønsket bruk av iPader i klasserommet. Vi har gjennom en bruksorientert designprosess utviklet padPause - en kontrollstyrt beholder for iPad som er ment til ungdomsskoleelever. 

Bilde av prosjekgruppen

Røykvarsel for personer med hørselshemming. Løsningen vår lytter til andre alarmer og varsler brukeren ved hjelp av vibrasjon.

Bilde av prosjekgruppen

En del katteeiere opplever at kattene deres gjør ting de ikke får lov til å gjøre, gjerne på steder hvor de ikke får lov til å være. Dette har vi forsøkt å finne en løsning på, slik at hverdagen til de med energiske katter kanskje kan bli litt lettere. 

Bilde av prosjekgruppen

I kjølvannet av VG og NRKs dekning av sjakk-VM har sjakkinteressen økt dramatisk. For eksempel økte bruken av sjakkrelaterte søkeord sterkt under sjakk-vm 2016. Mange nybegynnere synes sjakk kan virke uoversiktlig og komplekst. Vår målsetting er å øke sjakkinteressen og gjøre spillet mer forståelig for denne gruppen spillere.

Bilde av prosjekgruppen

Uavhengige kafeer tilføyer ofte noe unikt og mer personlig enn kjedene. Vi ønsker å tilrettelegge for tilbakemelding fra kunder til kaféen.

Bilde av prosjekgruppen

Vi er FEM, og vi skal bruke Arduino til å hjelpe de eldre barna i barnehagen nå sine ferdighetsmål.

En barnefamilie har stort sett en veldig hektisk hverdag, og det er ikke alltid tiden strekker til. Gruppe 404 ønsker å gi barnefamilier mer tid sammen ved å inspirere og motivere til samarbeid. Ønsket er at dette kan gjøre de hverdagslige aktivitetene morsommere for både store og små.

Bilde av prosjekgruppen

Har du opplevd at vasken er full av brukte tallerkener og glass, eller at noen alltid sluntrer unna sine forpliktelser i kollektivet?  Lilleboks er en løsning som sender ut påminnelser om arbeidsoppgaver og som gjør at du slipper å mase på de du bor sammen med. Med Lilleboks i ditt kollektiv blir det enkelt for alle å følge de rutinene som kollektivet har satt i fellesskap. 

Bilde av prosjekgruppen

Læring av empati starter i tidlig alder og er en av grunnpilarene for den sosiale utviklingen hos barn. Barnehagene jobber allerede aktivt med læring av empati, men til tider kan det å organisere aktiviteter med barna gå ut over andre gjøremål som f. eks. skriving av ukeplaner og rydding, grunnet sykdom blant de ansatte. Dette temaet barn og empati var noe vi ville gå videre med, og som etter et par iterasjoner endte i den interaktive kua Empa-Thea; en leke som simulerer lekene hviskeleken og mimeleken, og som ikke krever annen organisering av de ansatte enn å samle barna.

Bilde av prosjekgruppen

Kobra ønsker å se nærmere på teknologiske løsninger for utviklingshemmede personer som bor i egen leilighet.

Bilde av prosjekgruppen

Vi er Life+ og vårt mål er å gjøre gangetabellen mer engasjerende å lære for barn gjennom fysisk aktivitet

Bilde av prosjektgruppen

Vi har valgt å jobbe med integrering blant unge voksne i Oslo. Vårt ønske er å bidra med gode ideer for læring, samhold og lek i vår by.

Bilde av prosjektgruppen

NoName presenterer Silentbox, en enkel løsning for folk som bor sammen i kollektiv. 

Bilde av prosjektgruppen

Med Colors of Code ønsker Oniudra å legge til rette for glede og motivere til læring rundt programmering. 

Bilde av prosjekgruppen: Elias Figur Waddington, Mats Blakstad, Jesper Kraft

Vi er 3 informatikkstudenter som har valgt å jobbe med seilbrett i faget Bruksorientert design. Vi har kartlegt behov, ønsker og utfordringer blant brettseilere i Norge med mål om å kunne lage en liten digital dings som kan støtte opp under denne fantastiske sporten!

Bilde av prosjekgruppen

Vi er fire gutter som har valgt å fokusere på den gjenglemte målgruppen, nemlig pensjonister. Tema er nostalgi:

 

Nostalgi er en følelse av lengsel eller hengivenhet etter en periode i fortiden. Ordet ble først beskrevet som en psykisk lidelse i 1600-tallet av medisinstudenten Johannes Hofer, og er formulert av de greske ordene "Nostos (hjemkomst) og "Algos" (smerte). I dag er nostalgi anerkjent som et generelt savn til fortiden. Det er som regel assosiert med gode minner eller positive ideer. Som vi har merket, har de eldre deltakerne våres vært ganske ivrige etter å fortelle oss historier om deres fortid og dele de gode minnene. Vi mener at vi kan gi de et fint syn på livet ved å minne de på alt de har opplevd. 

Bilde av prosjekgruppen

Sparkle Motion er stolt av å presentere "Babushka", en løsning som skal hjelpe eldre med å organisere og vise fram bilder.

Bilde av prosjekgruppen

Det kan være både krevende og problematisk å holde oversikt over barnehagebarna når man er ute på tur. Uno más har gjennom prosjektet hatt som mål å skape en enklere jobbhverdagen for barnehagelærere. 

Bilde av prosjekgruppen

Målet til Yacht er å kunne skape en trygghetsfølelse for hundeeiere som etterlater hunden sin i bilen samt. åpne bevisstheten deres med at det kan være forskjellige faktorer som kan skje i over kort- eller lengre perioder som kan føre til problemer.

Gjennom flere prosjekt iterasjoner har vi utformet "P.A.W" (Protect and Warn) - et system med forskjellige funksjoner for å skape en betryggende følelse for hundeeiere når hunden blir etterlatt alene.