293 seilere svarte om beste surfevær og utfordringer med seilbrett

Seiling i skvalpesjø

Hvordan kan en gruppe informatikkstudenter hjelpe brettseilere med å få en bedre seileopplevelse? Ingenting uten å snakke med seilerne selv.

Etter at vi i Seilegruppa hadde gjort en rekke intervjuer blant aktive brettseilere i Norge begynte vi å få en anelse av hva som er viktig:

Det jeg liker er å leke med naturen. Jeg liker når det er mye krefter og du må samarbeide med vind og bølger.

Det å oppleve naturen er helt sentralt for seilerne og det er nok lite programmering og digitale dingser kan gjøre for å øke kvaliteten ved slike opplevelser i seg selv. Betyr dette at brettseilere bare kan kaste seg problemfritt avgårde utpå sjøen og oppleve ekstatiske øyeblikk? Neppe. Ved å analysere intervjuene våre identifisert vi en rekke behov og utfordringer blant brettseilere i Norge. På bakgrunn av disse utarbeidet vi en spørreundersøkelsen og med hjelp fra flere klubber (se full liste under) for seilbrett fikk vi distribuert spørreundersøkelsen til store deler av det aktive brettseilermiljøet i Norge. 293 svarte på undersøkelsen. Hvem var de? Og hva svarte de?

Seilerne som svarte på undersøkelsen hadde svært ulik alder, erfaring og ferdighetsnivå. Den yngste oppga alderen 15 år og den eldste 77 år. En stor gruppe er i 40-årene. Denne gruppen var unge da brettseiling fikk sitt gjennombrudd i Norge utover 80-tallet for deretter å dabbe noe av.

Respondentenes alder

Mange av respondentene hadde også lang fartstid, og den lengst erfarne oppga hele 42 år på seilbrettet. Igjen ser vi generasjonsbølgen med en stor gruppe som har vært aktive i omlag 30-40 år.

Antall år på seilbrett

Få av de som svarte på undersøkelsen var ferske nybegynnere (de som ikke kan plane: altså holde balanse på brett og rigg). Svarkategoriene var kanskje også mer relevante for de som har kommet opp på et visst nivå.

Respondentenes ferdighetsnivå

I snitt oppga respondentene å seile på brett 35 dager i året, mens det vanligste var å bruke 20 dager i året.

Antall seiledager pr. år

Hva er det som motiverer seilerne til å dra ut på sjøen med brettet? De fleste oppga å drive med seilbrett for å være i fysisk aktivitet, oppleve mestring, spenning og være i naturen. Blant de viderekommende seilerne oppga 50% at de seiler for å jibbe, mens nybegynnerne og ekspertene var litt mindre interessert i dette. Nybegynnerne oppga naturlig nok i svært liten grad å drive med de mer spesialiserte formene for seilbrettutøvelse; wave, slalom, race, freestyle, eller å ta salto.

Bruksformål for seilbrett

I fritekstfeltet var det 13 stykker som oppga “freeride” (altså å leke seg på vannet uten noen spesifikk mål og mening) som vi ikke hadde fått med som kategori på spørreskjemaet. Andre formål med å bruke seilbrett som ble oppgitt var blant annet: å ha det gøy, psykologisk avkobling, formula, bump & jump, samt hopping.

Den mest populære årstiden å seile på er kanskje ikke overraskende sommeren. Høsten er litt mer populær enn våren - er det all vinden på høsten som frister kanskje? Omlag en av fem oppgir å seile på vinteren, det overrasket oss litt!

Årstider respondentene bruker seilbrett

Hva slags seilevær som ansees som det ideelle varierer sterkt med hvilket ferdighetsnivå seilerne har. De som er flink vil ha mye vind og store bølger, mens de mindre erfarne trives best i mer rolige farvann. I fritekstfeltet oppgis det av flere at stabil vind også er viktig. En angir å foretrekke “skvalpesjø”.

Respondentenes ideelle surevær

* Begge gruppene nybegynnere er slått sammen her.

Gjennom intervjuene identifiserte vi en rekke utfordringer for brettseilere og vi ba respondentene velge de fire viktigste utfordringene. Svarene varierte også en del med ferdighetsnivå, men for de fleste var det å allokere tid til seiling det største problemet. Mange har også opplevd problemet med at vinden forsvinner når man er langt ute, og man får en slitsom tur hjem. Katapulteffekten blir et mindre problem etterhvert som man blir flinkere. De som er flinke ønsker et større miljø for sporten. Nybegynnerne sliter naturlig nok med en rekke tekniske ferdigheter.

Utfordringer for de som bruker seilbrett

* Begge gruppene nybegynnere er slått sammen her.

I tillegg til alternativene vi hadde utarbeidet ble det oppgitt flere andre utfordringer i fritekstfeltet; lære av egne feil, lære å jibbe, lære å bruke trapes, konflikt med vannskutere og båter, mangel på informasjon om ideelle seileforhold, mangel på intermediate kurs, mangel på unge utøvere og arrangementer som kupper, seileleirer og seilturer, kjøpepress og dyrt utstyr, barnepass under seiling, parkeringsplasser og oppbevaringsplasser ved seilespotter og enklere leie av utstyr. En del ytret misnøye med forbud mot seiling i fredede områder. En klaget over mangel på nok vind i indre Oslofjorden.

Hva slags informasjon kan så hjelpe seilerne mens de seiler? I tillegg til svaralternativene våre skriver en del at de ikke ønsker noe som helst informasjon under seiling. En del skrev også at de ønsket varsel om endring av værforhold.

Info ønsket under seiling

Vi undersøkte også hva slags informasjon seilerne ønsket å ha om seilturen sin når de er ferdige. Igjen var det flere som svarte i fritekstfeltet at de ikke ønsket noen informasjon etter seilturen. Noen ønsket informasjon om puls. En ønsket informasjon om forbedringspotensiale og en annen ønsket info om tiden fra påbegynt til gjennomført vending (slag og jibb). En ønsket også informasjon om hvor man kan få seg nærmeste kalde øl etter økten.

Info ønsket etter seiling

Gjennom intervjuene og spørreundersøkelsen har vi nå lært en rekke ting om seilbrett og gått fra å være tre novise informatikkstudenter til å bli lettere oppdatert på feltet. Selv om vi neppe kan gjøre mye med vindforholdene i indre Oslofjord eller tidsklemma som mange i dagens samfunn dessverre opplever, har vi likevel klart å komme opp med noen ideer til hvordan visse aspekter ved utøvelsen av seilbrett kan bli enklere og kanskje til og med gøyere! Og vi trenger nå hjelp av deg til å evaluere ideene våre!

Hjelp oss med å evaluere ideene våre!

Vil du hjelpe oss med å evaluere ideene våre? Send oss en epost for mer info: matsbla@student.matnat.uio.no

Om spørreundersøkelsen

Spørreundersøkelsen ble gjennomført i tidsrommet 8. mars - 31. mars 2017. Vi fikk hjelp fra følgende klubber med å sende skjemaet ut til sine medlemmer og på sosiale medier (Takk for hjelp!):

I tillegg ble den publisert på flere norske facebook-grupper for seilbrett. Skjemaet har ligget åpent på nettet og hvem som helst har kunnet respondere. Det er ikke et tilfeldighetsutvalg og resultatene kan derfor ikke brukes til å generalisere. Spørreskjemaet ligger her: https://goo.gl/forms/PqDDVbIKwSGCwBSq2