Dette emnet er erstattet av IN1060 – Bruksorientert design.

Obligatorisk semesterprosjekt

Prosjektet

I INF1510 skal dere gjennomføre et prosjekt som inneholder noen viktige elementer i bruksorientert design. Prosjektet skal gjennomføres av grupper på 4-5 studenter som bør kunne møtes minst 4 timer pr. uke hvor 2 av disse skal være innenfor tidsrammen til en av øvingsgruppene for at gruppa skal kunne få veiledning.

I prosjektet skal dere demonstrere at dere kan tre ting:

  1.  Undersøke en (eller flere) brukergruppers behov og ønsker. 
  2.  Designe et system der Arduino er en sentral komponent. 
  3.  Begrunne design i undersøkelsene av behov.

Overordnet tema for prosjektet er interaksjon uten skjerm i smarte omgivelser. Arduino skal benyttes som prototypingsverktøy og være sentral i løsningen. Derfor er det naturlig å fokusere på løsninger som har interaksjon uten skjerm som input eller output (eller begge) og der IT er bakt inn i de fysiske (og sosiale) omgivelsene vi beveger oss i. 

Krav:

  1. Arduino skal være et sentralt element i løsningen, ikke et utenpåklistret element

  2. Alle design-ideer skal forankres i brukerundersøkelser

  3. Unngå å bruke studenter som målgruppe/brukergruppe

  4. Bruk undersøkelsesmetodene observasjon og intervju (ikke spørreskjema)

 

 

Se innleveringer og presentasjoner for mer informasjon om hva som skal presenteres og leveres i løpet av semesteret. 

 

 

Publisert 10. jan. 2017 15:37 - Sist endret 6. feb. 2017 12:12