Dette emnet er erstattet av IN1140 – Introduksjon til språkteknologi.

Beskjeder

Publisert 24. apr. 2014 09:44

Den andre delinnleveringen av Oblig 3 (Oblig 3b) er nå lagt ut med frist 9/5 kl 23:59.

Publisert 17. mars 2014 14:35

Den første delinnleveringen av Oblig 3 (Oblig 3a) er nå lagt ut med frist 11/4 kl 23:59.

Publisert 3. mars 2014 15:08

Den andre delinnleveringen av Oblig 2 (Oblig 2b) er nå lagt ut med frist 14/3 kl 23:59.

Publisert 17. feb. 2014 15:30

Den første delinnleveringen av Oblig 2 (Oblig 2a) er nå lagt ut med frist 28/2 kl 23:59.

Publisert 3. feb. 2014 19:04

Den andre obligatoriske innleveringen er nå lagt ut med frist 14/2 kl 23:59.

Publisert 3. feb. 2014 11:21

Som tidligere år kommer vi til å operere med en viss margin i beregning av poeng og bestått/ikke bestått per oblig. Som dere vet må dere akkumulere minst 100 poeng per obligatorisk oppgave (med to deloppgaver) for å bestå oppgaven. Dersom noen mangler 20 poeng eller mindre på en godkjent oblig (dvs har samlet inn mellom 80 og 99 poeng på oppgave a og b sammenlagt), vil dere ha mulighet til å hente inn disse på neste oblig mot et "straffegebyr" på 2 x den manglende summen. Feks dersom dere mangler 10 poeng på Oblig1 (har 90 poeng) må dere få 20 (2x10) poeng ekstra (dvs minimum 120 poeng) på Oblig 2.

 

Publisert 22. jan. 2014 08:21

Vi er blitt nødt til å bytte tidspunkt for gruppe 1 fra tirsdag kl 14:15 til mandag kl 10:15. Beklager de ulemper det måtte medføre!

Publisert 21. jan. 2014 15:37

Den første obligatoriske innleveringen er nå lagt ut (Under Obligatoriske innleveringer -> Oppgavesett), frist 31/1 kl 23:59. Pass på at du setter deg inn i reglement rundt obligatoriske oppgaver og innlevering. Lykke til!

Publisert 16. jan. 2014 14:30

Det er kommet en ny versjon (10th edition) av IL, men forskjellene går i hovedsak på ulik organisering av stoffet. Det vil derfor være i orden å bruke en eldre utgave (9th edition) av læreboken. Der de to utgavene skiller seg fra hverandre vil vi angi to forskjellige lesehenvisninger, med den eldste utgaven først.

Publisert 6. jan. 2014 12:48

Første forelesning i INF1820 er torsdag 16/1, mens gruppeundervisningen starter opp uken etter, dvs i uke 4. Det er altså ingen gruppeundervisning i uke 3.