Dette emnet er erstattet av IN1140 – Introduksjon til språkteknologi.

Oblig 2b nå ute

Den andre delinnleveringen av Oblig 2 (Oblig 2b) er nå lagt ut med frist 14/3 kl 23:59.

Publisert 3. mars 2014 15:08