Dette emnet er erstattet av IN1140 – Introduksjon til språkteknologi.

Oblig 3a nå ute

Den første delinnleveringen av Oblig 3 (Oblig 3a) er nå lagt ut med frist 11/4 kl 23:59.

Publisert 17. mars 2014 14:35