Dette emnet er erstattet av IN1140 – Introduksjon til språkteknologi.

Obligatoriske oppgaver

INF1820 har en viktig praktisk komponent, og vi vil i løpet av hele
semesteret jobbe med praktiske oppgaver, som dreier seg om å løse små
og store språkteknologiske utfordringer.  Oppgavene bygger delvis på
hverandre og vi vil legge ut løsningsforslag til hver obligatorisk
oppgave.  Vi er derfor nødt til å operere med strenge og absolutte
frister: for hver obligatoriske oppgave er fristen absolutt, dvs det
blir ikke mulighet til å levere en oppgave etter at fristen har gått ut
og kun oppgaver levert innen fristen regnes som levert.

Hver oppgave vil bli rettet av gruppelærer og tildelt en poengsum på
en skala fra 1 til 100 (som gjenspeiler hvor mange prosent av oppgaven
som er løst tilfredsttillende). Gjennom gruppetimene vil studentene få
mulighet til å få hjelp med oppgaver og dermed få et inntrykk av
hvordan de ligger an i forkant av innlevering. INF1820 har tre
obligatoriske oppgaver, som hver er delt i to deloppgaver (1a og 1b,
2a og 2b, og 3a og 3b).  For å gå opp til eksamen, må alle de tre
obligatoriske oppgavene være bestått, dvs studenten må ha akkumulert
et minimum av 100 poeng fra hvert par av deloppgaver (tilsvarende én
obligatorisk oppgave). En oppgave som leveres
etter fristen regnes dermed som null poeng, men, det vil da også være mulig å gjøre
opp for dette i påfølgende deloppgave, så lenge den totale poengsummen
for den obligatoriske oppgaven overskrider 100 poeng for hvert
oppgavepar (1a og 1b, 2a og 2b, og 3a og 3b).

For hver delopgave vil det gis minst ti dager mellom utlevering og
frist for innlevering.  Dette vil vanligvis innebære utlevering rett
etter en gruppetime, arbeid med oppgaven i påfølgende gruppe og
innlevering i slutten av uken. Dermed vil studentene ha mulighet til å
se på oppgaven og forberede evt spørsmål til gruppetimen, samt ha noen
dager i etterkant av timen til å ferdigstille løsningen.
Vi godtar *ikke* gruppeinnleveringer, og hver student må løse oppgaven individuelt.
Kopi av en annens løsning er helt uakseptabelt.

Frister for deloppgavene er som følger:

 

Deloppgave Frist
1a 31/1
1b 14/2
2a 28/2
2b 14/3
3a 11/4
3b 9/5

 

Publisert 14. jan. 2014 09:30 - Sist endret 24. apr. 2014 09:43