Dette emnet er erstattet av IN1140 – Introduksjon til språkteknologi.

Pensum/læringskrav

Utvalgte kapitler

V. Fromkin, R. Rodman & N. Hyams: An Introduction to Language, 2011. Wadsworth Cengage Learning. del 1, del 2: kap 1-3, del 3: kap 6 eller

V. Fromkin, R. Rodman & N. Hyams: An Introduction to Language, 2013. Wadsworth Cengage Learning. kap 1-4, kap 10

D. Jurafsky & J.H. Martin: Speech and Language Processing: An Introduction to Natural Language Processing, Computational Linguistics and Speech Recognition, 2009. Pearson International Edition. ISBN: 978-0-13-504196-3. kap 1, 2, 3, 4.1-4.3, 5.1-5.5, 12, 19.3-19.4, 20.1-20.4, 22.1-22.2, 23.1, 25.1-25.2. .

S. Bird, E. Klein and E. Loper: Natural Language Processing with Python, 2009. O'Reilly. ISBN: 978-0-596-51649-9. Kap 1, 2, 5.1-5.2, 5.4-5.5.. NB! Full online versjon.

Alle forelesningsnotater er også pensum (se detaljert undervisningsplan)

Python-ressurser på nettet (NB! ikke pensum)

Boka How to think like a computer scientist: Learning with Python gir en lettfattelig innføring i Python.

I Learning Python the hard way lærer man Python ved å gjøre øvelser.

den offisielle nettsiden til Python finner dere dokumentasjon og tutorials. Særlig viktig er dokumentasjonssidene om standardbiblioteket og syntaksen i Python.

Tutorial om regulære uttrykk i Python:: http://docs.python.org/2/howto/regex.html#regex-howto.

Dokumentasjon om regexpmodulen i Python:: http://docs.python.org/2/library/re.html#module-re.

Publisert 8. jan. 2014 13:25 - Sist endret 16. jan. 2014 14:26