Dette emnet er erstattet av IN1140 – Introduksjon til språkteknologi.

Timeplan