Dette emnet er erstattet av IN2080 – Beregninger og kompleksitet.